ÖNCE SAĞLIK SONRA NEYSE....

YAVAŞ YAVAŞ YAŞ ALMAK VE ÖMÜR BOYU ZİHİN-BEDEN-RUH SAĞLIĞI İÇİNDE YAŞAMAK İÇİN ANDA YOGA İYİDİR...

Translate to ..

YOGİK MEDİTASYON


Yoga felsefesine göre zihin; fiziksel olandan ruhsal olana kadar uzanan iç içe geçmiş katmanlardan meydana gelmiştir. Bilinçaltı katmanımızda insanlığın atalarından gelme değişik korku ve dürtülerle kaplanmış, içgüdüsel eğilimlerle dolu bölge de vardır.
Bu katmanlar; duyularımızı belirleyen bilinçli zihin, zekamızla ilgili bilinçaltı zihnimiz
ve de sırayla yaratıcılığımızın, ruhsallığımızın yaşadığı süper bilinçli katmanlardır. En dipte de zihnin ruhla birleştiği saf bilinç katmanı vardır.
Fakat insanların çoğu genellikle zihnin duyular ve zeka ile ilgili katmanlarında yaşar.
Bunun için herkes sanatçı, yaratıcı olmak ister ama olamaz. Saf zihniyle, ruhunun istediği gibi özgürce yaşamak ister ama yaşayamaz. İnsanların önündeki sosyal ve ekonomik şartlar da bu isteğin önündeki en büyük engellerden biridir. Maddi ve ekonomik engelleri aşanlar ise, kendilerini duygusal ve içsel yönden geliştirmediklerinde, ciddi ruhsal çöküşler ve sıkıntılar yaşayabilirler.

Ancak gerçekçi olup imkansızı istersek, saf zihnimizle yaşayabilir, ruhumuzun istediği yere gidebilir ve bu Gezegen’i her canlı için yaşanabilir bir hale getirebiliriz. Yoksa ömrümüz onu- bunu şikayet ve bahanelerle geçer. Bunun için değil midir ki, haksızlıklarla dolu ve herkesin kendine göre haklı olduğu bir gezegende yaşıyoruz. Sinema adamı Charles Chaplin’in dediği gibi, 'çok zekiyiz ama az hissediyoruz'. Şimdi sorunun ve sorunların özüne yani yine kendimize dönelim. Bir bilge, zihin için şunu diyor:
“Dünyanın en büyük fatihleri zihinlerini fethedenlerdir.”
Meditasyon bize bu keyifli fethin yollarını açar. Dağları ve kıtaları aşan evrensel bakışın duygusunu hissetmemizi sağlar.