ÖNCE SAĞLIK SONRA NEYSE....

YAVAŞ YAVAŞ YAŞ ALMAK VE ÖMÜR BOYU ZİHİN-BEDEN-RUH SAĞLIĞI İÇİNDE YAŞAMAK İÇİN ANDA YOGA İYİDİR...

Translate to ..

ÇAKRALAR - ENERJİ VE BİO-PSİKOLOJİ


Yoga bilimi, hangi ulustan, inançtan ve hangi düşünceden olursa olsun, herkes içindir.Bizi tanımlayan ilk özellik insan olmamızdır ve insan olarak da dharmamız (doğamız) birdir.Örneğin insan, içgüdülerinden çok zihni tarafından kontrol edilir. Zihin, konsantrasyon yaparak düşünür. Yani zaman zaman kendiliğinden meditasyon yapar. Zihnin bilinçli konsantrasyonu gerçek meditasyondur. Bunun için bedenimizdeki enerji merkezleri olan çakraları ve onların salgı bezleriyle ilişkisini iyi bilmemiz gerekir. Çakralar omurga boyunca psişik enerji kanallarının kesiştiği noktalarda bulunur. Hayat enerjisi, nadiler dediğimiz bu kanallar boyunca akar. Çakralar genellikle iç salgı bezleriyle ilgilidir. İç bezler kana karışan hormonları salgılar. Bu hormonların dengeli salgılanması insan sağlığını ve kişiliğini önemli ölçüde belirler. Modern Dünyanın tıp uzmanları, bunu kavramadan binlerce yıl önce, yogiler, beyinle salgı bezleri arasındaki bu karşılıklı etkileşim ilişkisini sezmişler ve yoga hareketlerini bu yönde geliştirmişlerdir. Çakralar; sinirleri, sinir hücrelerini, salgı bezlerini ve zihinsel eğilimleri (vrittiler) yönlendirir. Evrenin oluşumundaki beş temel element, katı, sıvı, ateş, gaz ve eter bedenimizde de mevcuttur. Bu 5 elementi 5 çakra kontrol eder.